1. Výrobky se zvýšeným podílem energie (sacharidů) "gainery"

    Jsou charakterizovány nižším podílem proteinové (bílkovinné) složky max. do 15-20%, nebo vyšším podílem energetické složky (komplexní a jednoduché sacharidy, příp. MCT tuky) 65-85 % a bývají zpravidla obohaceny vitaminy, minerály příp. některé kreatinem, HMB, pyruvátem apod.
Dodávají energii a ostatní látky nejen pro výkon, ale také pro růst a vývoj, regeneraci svalové hmoty, rozvoj síly a pro správnou funkci organismu. Vyráběji se v práškové formě balené v dózách různé hmotnosti.

2. Proteinové (bílkovinné) výrobky

    Obsahuji vyšší podíl proteinové (bílkovinné složky) od 50-90 %. Jde vesměs o proteinové izoláty či koncentráty, kde proteinovou složku tvoří samostatně bud' syrovátkový, vaječný, mléčný, sójový protein nebo jejich směsi. Ceny těchto výrobků se liší padle technologie zpracováni proteinu, jeho biologické hodnoty a koncentrace. Vysoce ceněn je syrovátkový protein, mléčný protein (mléčný albumin a globulin), vaječný protein. Méně hodnotné jsou kasein, kolagenní proteiny, sójový protein.
Proteiny jsou nezbytné pro zdravý růst a vývoj jedince, regeneraci svalové hmoty při sportu, či při úrazech, obnovu tkáni, rozvoj sily a svalové hmoty. Existují vesměs v práškové formě balené v dózách různé hmotnosti. 

3. Aminokyseliny

    Produkty se vyrábějí především enzymatickým štěpením proteinů. Jako základní "stavební" jednotky proteinů se podílejí na rychlé výstavbě a obnově svalové hmoty. Jedná se vesměs o kombinace volných aminokyselin s různými stupni štěpených peptidů. Výhodou je jejich rychlá vstřebatelnost a okamžitá použitelnost. Jsou nezbytné pro růst síly, budování a obnovu svalové tkáně, po úrazech, pro růst organismu a pro regeneraci ostatních tkáni v organismu. Vyrábějí se tabletách, kapslích, roztocích.

4. Výrobky pro rychlejší odbourávání podkožního tuku a využití tuku jako paliva pro výkon

    Pestrá skupina výrobků obsahujících látky pro zrychlení tukového metabolismu. Tyto různorodé látky zasahují vždy určitým způsobem do tukového metabolismu a výsledkem je hubnutí při dietách s pohybovou aktivitou nebo využiti tuku jako energie pro výkon, zlepšování především vytrvalosti při výkonu. Metabolicky aktivní látky jako např. karnitin, HCA, chrom, pyruvát a mnoho dalších se ve výrobcích vyskytují buď samostatně nebo v kombinacích ke zvýšení účinku. Jsou nezbytnými pomocnicky při hubnuti, dietách, pro zlepšení vytrvalosti, ochranu srdeční činnosti apod. Vyrobeny v tabletách, kapslích, roztocích.

5. Anabolizéry a látky se speciálním účinkem

    Tuto skupinu tvoři výrobky, které se nějakým způsobem podílí na anaboliazaci (výstavbě) tkání v organismu, případně mají antikatabolické účinky (proti rozpadu). Podílejí se hlavně na znovuobnově energetických zásob, výstavbě svalové hmoty, zabraňuji jejímu rozkladu při náročných výkonech, případně zlepšují imunita člověka. Vyrobeny v prášku nebo tabletách.

6. Energizéry svalové činnosti

    Do této skupiny patři výrobky, které obsahuji mimo jiné hlavně kreatin. V energetických systémech těla. je kreatin důležitým rezervoárem energie pro úvodní svalové stahy na počátku výkonu.
Čistý kreatin nebo výrobky jej obsahující se podílejí na energizaci organismu, růstu svalové síly, svalového objemu, zlepšuji celkový výkon. Vyrobeny v prášku nebo tabletách.

7. Stimulanty, regenerátory, látky s kombinovaným účinkem

    Tyto výrobky působí na zvyšováni psychické odolnosti, snižováni únavy, zrychlují regeneraci, koncentraci. Mohou je využívat ve zvýšené míře i nesportovci. Většina v roztocích nebo kapslích.

8. Vitaminy, minerály a stopové prvky

    Výrobky obsahuji látky nezbytně nutné pro správnou funkci lidského organismu.V potravě nezřídka chybí, a tak je nutné je doplňovat. Jsou obsaženy buď jednotlivě ve výrobcích nebo v kombinacích. Jsou nutné pro sportovce (spotřeba vitamínů je několikanásobně vyšší) i nesportovce. Vesměs v tabletách, kapslích, sirupech.

9. Iontové nápoje

    Výrobky obsahuji hlavně důležité minerální látky a energetickou složku. Jsou vesměs hypotonické a izotonické. Ideálni pro pitný režim před, v průběhu a po výkonu. Účinně nahrazují ztráty některých kličových minerálů pocením. Existují v práškové, nebo sirupové podobě, případně již jako hotové nápoje. 

10. Diety 

    Výrobky obsahují málo energie, ale zato všechny nutričně významné látky pro lidský organismus. jsou vhodné pro dietní režimy, hubnutí, mohou nahradit 1-2 jídla denně. Většinou jsou vyrobeny v práškové formě.

11. Výživa pro klouby, vazy, šlachy, nehty, vlasy 

    Tyto výrobky obsahuji důležitě látky pro obnovu a výstavbu pojivových struktur. Mezi tyto látky počítáme především hydrolyzovaný kolagen, glukosamin, chondroitin. Jsou vhodné pro preventivní kůry u zdravých lidi (alespoň 1x za rok, u postižených jako podpůrný prostředek při léčbě osteoartrózy. Výrobky jsou v práškové, kapslové, tabletové formě nebo jako roztok.

12. Tyčinky 

    V této řadě najdeme jednak různé druhy cereálních tyčinek, speciálních tyčinek pro doplněni energie, proteinů, pro hubnuti apod. Často vhodně doplňují nebo úplně nahrazuji stravu. Další část sortimentu zboží tvoří speciální výrobky pro fitness.

13. Výrobky pro užívání v průběhu zátěže

14. Rukavice, opasky, háčky 

    Výrobky z pravé kůže, které jsou nezbytné pro cvičeni v posilovnách, fitness studiích apod. Pomáhají při cvičení a zároveň chrání proti zranění či úrazu.