Brifit sport s.r.o. je firma zabývajici se velkoobchodem se speciální výživou a doplňky pro sport, fitness a zdraví. Ve své nabídce má výrobky řady renomovaných zahraničních i tuzemských firem.

     Naše zboží nabízíme hlavně fitnesscentrům, aerobic klubům, ženským klubům a studiím, sportovním oddílům, fitness a sportovním prodejnám, prodejnám zdravé výživy, cykloprodejnám, lékárnám a přirozeně také zájemcům - individuálním zákaznikům.

     Veškerá prodejní činnost je dle zájmu doplněna také o poradenství v oblasti výživy, dietetiky, fitness apod. Je možné také objednat provedeni odborné přednášky RNDr. Jaroslava Brillanta týkající se témat - formování a tvarování postavy, výživy a dietetiky, aerobních aktivit pro spalování tuku, doplňků výživy aj., které mají ohlas především mezi ženami a jsou vhodné jako součást programů pro zdraví, kurzů snižováni nadváhy a jiných obdobných akcí.

     Vzhledem k tomu, že naše nabídka zboží je velmi široká, je v kapitole sortiment členěna do několika přehledných skupin. Rozdělení je provedeno tak, aby skupiny zahrnovaly stejné nebo podobné druhy zboží s ohledem na jejich účinek a podle cílového zaměření.

     Z nabídky si mohou vybrat nejen výkonnostní či vrcholoví sportovci, ale také vyznavači pohybových aktivit fitness, wellness, těžce pracující, rekonvalescenti, lidé po úrazech a přirozeně i běžná populace pro posílení svého zdraví.